CBSN

'Tis the season: White House Christmas orname...