CBSN

White House lockdown: Man tried to sneak thro...