CBSN

Obama, Biden take lap around the White House ...