Loading...

Gibbs on Iraq: Prez Kept His Word

| Harry Smith talks to White House Press Secretary, Robert Gibbs about President Obama's upcoming address to the nation.