CBSN

Obama strikes out in Boston with Youkilis jok...