CBSN

Obama: Resistance to raising taxes "a religio...